Tелефон

+381 13 333377

E-адреса

office@dm-mont.rs

engleski srpski

Референце

Почетна Референце

Наше референце

Ово су најзначајнији партнери са којима наша компанија сарађује.


2020.година
- Годишњи уговор
за машинско-браварске радове.

- Ремонтне активности сваке године у свим организационим целинама ХИП Петрохемије. Најзначајније су:
- Санација пећи у фабрици Етилен
- Санација цевовода у више производних фабрика .
- Демонтажа и монтажа Циклона у Фабрици Етилен
- Израда и монтажа хедера измењивача топлоте у фабрици Етилен.
- Замена цевовода од 20" за активни муљ у Фабрици за обраду вода.
- Ангажовање бравара и заваривача за потребе ремонтних активности Машинског Сервиса.
- Ангажовање механизације ( аутодизалица, виљушкара и камиона) у току ремонта.

2019-2021. године:

Учешће на пројекту магистрални гасовод кроз Србију "Од границе Бугарске до границе Мађарске"
- Издрада и монтажа блок станица на гасоводу.
-Учешће у изради компресорске станице у Великој Плани.

2015. године: -Израда Линија за Угљеничну и Киселу бакљу (24" и 36")
-Израда процесних линија као и линија високог притиска за измењиваче
-Радови на обрадама гаса, постављање посуда и повезивање опреме.
2015-2021. године: - Годишње одржавање у РНП иРНС за НИС Нафтагас Техничке Сервисе. 2019. године: -Замена цевних змија конвективне зоне пећи БА-2401 ( С-2440)
-Алкилација серија С-2600 ремонтне активности по систему "кључ у руке"
2021. године: -Радови на Десалтеру ФА-2150 (С-2100)
-Израда и монтажа цевовода (линија водоника, линија водене паре),
-Учешће на пројекту оптимизације паровода,
2021. године: -Санација дестилационе колоне Т-4 у Рафинерији гаса Елемир

Током 2013.године
„ДМ-МОНТ ПОЛАНД“,у сарадњи са италијанском компанијом „СИЦИЛСАЛДО.СПА“ (www.sicilsaldo.it), био је ангажован на пројекту ЛНГ ГАЗОПОРТ СЊИНОУЈСЦИЕ, РАФИНЕРИЈА НА ЦРИОГЕНИЦ ГАС,на коме смо пројекту уговорени посао реализовали веома успешно и у кратком року:
-Постављање и инсталирање преко 700 тона полуфабрикованих и фабрикованих линија (црни и бели материјал);
-Уградња бојлера и реактора.

Током 2015. и 2016. године смо у сарадњи са словеначком компанијом “КОТА Доо Петровче“ (www.kota.si) били смо ангаржовани на пројекту“
-Монтажа расхладне опреме на кланици АРИАНТ 4 – Цхеyабинск“.Посао смо реализовали веома успешно у року.
-Монтажа стационарне и ротационе опреме.
-Фабрикација и монтажа процесног цевовода
-Пуштање у рад погона.

-Учешће на изградњи и пружање услуга механизације:
дизалица, камиона и виљушкара.
-ТЕТО Панчево
2019-2021 год.
-ЗИЈИН Ракита Бор
202о-2021 год.
-ЛИНГЛОНГ Зрењанин 2020-2021 год.

- Суноко Пећинци
2010.године: Ревитализација котлова и    цевовода

- Суноко Врбас
2011.године: Ревитализација котла    20MW

2010-2014. године: Ремонт котлова у следећим термоелектранама:
- T.E. Koстолац
- T.E. Дрмно
- TEНT A
- TEНT B

2010-2013.године:
Текуће машинско одржавање постројења

2010 године:
Tоплана "ЗАПАД" Нови Сад
- Израда и монтажа новог топловода.