Get Adobe Flash player
Serbian English German Italian Macedonian Russian Spanish

nuklearrr   

 - Osnovna delatnost preduzeća je pružanje usluga montaže i demontaže energetskih i  industrijskih objekata, uz  mogućnost revitalizacije njenih pojedinih delova.

 -DM-MONT d.o.o raspolaže sopstvenom opremom za poslove montaže i demontaže, ali se  akcenat stavlja na  partnerske odnose sa snažnim kompanijama iz ove oblasti.

 - Kao najjači adut za opstanak na domaćem tržištu DM-MONT d.o.o ističe kvalitet, tačnost i  pouzdanost kod  obavljanja poslova na kojima je angažovan.

 - U toku je izrada plana pogona od 1000 m2 radi izvođenja radova.

 -  Sve ovo pokazuje da DM-MONT d.o.o postaje moderna kompanija koja se ubrzano razvija  po zahtevima  tržišta.

 - Investira u snagu ljudskih resursa, opreme i alata, a sve sa ciljem da u decenijama koje  dolaze ostane pouzdan  partner  na strateškim poslovima kako u zemlji tako i u inostranstvu.